Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Asten Prins Bernhardstraat 1 2022”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Asten
  2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Asten Prins Bernhardstraat 1 2022”

bestemmingsplan Prins Bernhardstraat Asten Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2023 het bestemmingsplan “Asten Prins Bernhardstraat 1 2022” gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan verschilt op de volgende punten van het ontwerpbestemmingsplan: 1.De toelichting is op onderdelen aangescherpt. Zo is er een nieuwe parkeerberekening gemaakt en is er een bezonningsstudie uitgevoerd. 2.De bouwhoogtes op de verbeelding zijn in lijn gebracht met de bouwhoogtes van het beoogde bouwplan. 4.Er zijn een aantal kleine omissies hersteld. Bestemmingsplan inzien Het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0743.BP02022003-VS01. Op de gemeentelijke website vindt u nadere informatie: www.asten.nl/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen. Wilt u de papieren versie van het bestemmingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend. Beroep instellen Tegen het vaststellingbesluit kan vanaf16 december 2023 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend Inwerkingtreding bestemmingsplan Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.