GEMEENTEBLADGemeente Asten - vaststellen maatwerkvoorschriften, Floraplein 2 5721CT Asten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 19-01-2024

  1. Bekendmakingen Asten
  2. GEMEENTEBLADGemeente Asten – vaststellen maatwerkvoorschriften, Floraplein 2 5721CT Asten

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 28 december 2023 hebben besloten om op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen voor: Aldi Roermond B.V., gelegen aan Floraplein 2 te Asten. Het betreft voorschriften in aanvulling op of ter invulling van de voorschriften die gelden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19-01-2024 tot en met 29-02-2024 ter inzage bij de gemeente Asten. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690369 of info@odzob.nl. Heeft u direct belang bij dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Uw gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-016211 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.