GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Asten Floraplein en Julianastraat 2023”, ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning Aldi Floraplein” en ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Asten
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Asten Floraplein en Julianastraat 2023”, ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning Aldi Floraplein” en ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat vanaf 22 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:1.het ontwerpbestemmingsplan “Asten Floraplein en Julianastraat 2023”;2.het ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning Aldi Floraplein”; en3.het ontwerpbesluit “Vastelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder”.Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het verplaatsen van een Aldi supermarkt van de Julianstraat naar het Floraplein. Op de locatie Floraplein wordt een nieuwe supermarkt toegestaan met een winkelvloeroppervlakte van maximaal 1.150 m2. Op de locatie Julianastraat worden maximaal 42 appartementen toegestaan verdeeld over drie bouwmassa’s. Het ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning Aldi Floraplein” maakt de realisatie van de voorgestelde Aldi supermarkt op de locatie Floraplein mogelijk.Het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” is noodzakelijk omdat een aantal voorgestelde woningen op de locatie Julianastraat niet kan voldoen aan de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Emmastraat.Ontwerp inzienInzage van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ontwerpbesluiten is mogelijk via:1.het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0743.BP02023003-OW01. Op de gemeentelijke website vindt u nadere informatie: www.asten.nl/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen. 2.het ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning Aldi Floraplein” inclusief bijlagen kunt u inzien op de website van www.officiëlebekendmakingen.nl (zie bij deze 'Bekijk documenten'). 3.het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” inclusief bijlagen kunt u inzien www.officiëlebekendmakingen.nl (zie bij deze 'Bekijk documenten').Wilt u de papieren versie van de documenten inzien? Of heeft u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van de documenten is de digitale versie doorslaggevend.Zienswijze indienenTijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. De zienswijze kan betrekking hebben op zowel het ontwerpbestemmingsplan als één van de ontwerpbesluiten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten, onder vermelding van “zaaknummer: 2023082534”. Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar maken? Dan kunt u binnen bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de openbare stukken.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.