Vaststelling wijzigingsplan “Buitengebied Asten 2016, wijziging Dijkstraat 50”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Asten
  2. Vaststelling wijzigingsplan “Buitengebied Asten 2016, wijziging Dijkstraat 50”

bestemmingsplan Dijkstraat Asten Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Asten

Burgemeester en wethouders van Asten hebben op 14 december 2023 het wijzigingsplan “Buitengebied Asten 2016, wijziging Dijkstraat 50” vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 22 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Wijzingen t.o.v. het ontwerp: 1.Toevoeging van een dakhelling in de maatvoering van de bouwregels ‘Wonen’ 2.Verandering vlak ‘Wonen’ en het toevoegen van een vlak met de aanduiding ‘opslag’ op de verbeelding Inzien wijzigingsplan U kunt het wijzigingsplan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2022005-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden. Wilt u de papieren versie van het wijzigingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend. Beroep instellen Tegen het vaststellingbesluit kan vanaf 22 december 2023 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend. Inwerkingtreding wijzigingsplan Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.