STAATSCOURANTVastgestelde wijzigingsplannen ‘Buitengebied Asten 2008, wijziging Pannenhoef 6’, Asten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen asten
  2. STAATSCOURANTVastgestelde wijzigingsplannen ‘Buitengebied Asten 2008, wijziging Pannenhoef 6’, Asten

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Asten hebben op 8 januari 2013 de wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2008, wijziging Pannenhoef 6” vastgesteld. Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 januari 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen. De stukken kunnen gedurende genoemde periode ook worden ingezien op de gemeentelijke website: www.asten.nl. Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan met ingang van 19 januari 2013 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. De besluiten tot wijziging van het bestemmingsplan treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.