STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Ommel Deurneseweg 24 2012’, Asten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen asten
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Ommel Deurneseweg 24 2012’, Asten

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Ommel Deurneseweg 24 2012” met ingang van 25 januari 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BP02012003-OW01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden. Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum tel. (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.