STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning voor oprichten melkveestal, Pijlstaartweg 5 te Asten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen asten
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning voor oprichten melkveestal, Pijlstaartweg 5 te Asten

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan: Pijlstaartweg 5 het oprichten van een melkveestal 27 mei 2013 Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 7 juni 2013 gedurende 6 weken op het gemeentehuis bij het KCC ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC op het telefoonnummer (0493) 671 212. Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.