Rectificatie: Gemeente Asten - ontwerp omgevingsvergunning, Meerkoetweg 9 5721PV Asten, Meerkoetweg 9 5721PV Asten

Bekendmaking voor bouwvergunningmilieuvergunningomgevingsvergunning in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 9-2-2024

  1. Bekendmakingen Asten
  2. Rectificatie: Gemeente Asten – ontwerp omgevingsvergunning, Meerkoetweg 9 5721PV Asten, Meerkoetweg 9 5721PV Asten

bouwvergunningmilieuvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op 29 januari 2024 is het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning aan de Meerkoetweg 9 5721PV Asten gepubliceerd. Deze publicatie vindt u terug in het Gemeenteblad van Asten 2024, 45711. Bij deze publicatie zijn de documenten niet ter inzage gelegd, daarom maken wij het besluit opnieuw bekend. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan: het afwijken van de bestemming voor het huisvesten van 26 arbeidsmigranten in een bestaande stal en het brandveilig gebruiken van de stal, Meerkoetweg 9 5721PV Asten, Meerkoetweg 9 5721PV Asten. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 8 februari 2024 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de documenten online inzien bij deze bekendmaking bij 'Bekijk document'. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage op het gemeentehuis bij het KCC. Wilt u stukken komen inzien? Neem dan contact op met het KCC voor het maken van een afspraak. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.