Ontwerpbestemmingsplan “Asten verzamelplan 2023-1”, ontwerpbesluit “vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Asten
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Asten verzamelplan 2023-1”, ontwerpbesluit “vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder”

bestemmingsplan BeekstraatBleekerwegGezandebaanHeesakkerwegJan van HavenstraatKokmeeuwenwegOspelerwegKleine HeitrakTureluurwegMeijelsewegKloosterstraatOostappensedijk AstenHeusdenHeusdenAstenOmmelHeusdenHeusdenAstenAstenHeusdenOmmelOmmel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente AstenHeusdenHeusdenAstenOmmelHeusdenHeusdenAstenAstenHeusdenOmmelOmmel

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat vanaf 22 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:   1.Het ontwerpbestemmingsplan “Asten verzamelplan 2023-1” 2.Het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” voor de Voorste Heusden 21 3.Het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” Loverbosch fase 3  Het ontwerpbestemmingsplan “Asten verzamelplan 2023-1” gaat over een verzamelbestemmingsplan met twaalf ruimtelijke ontwikkelingen en het doorvoeren van een zestal ambtelijke wijzigingen. In het plan zijn de volgende locaties opgenomen: 1.Antoniusstraat ongenummerd (naast 26) te Asten 2.Beekstraat 20 te Asten 3.Bleekerweg 2a te Heusden 4.Gezandebaan 29a te Heusden 5.Heesakkerweg 59 te Asten 6.Jan van Havenstraat 42 te Ommel 7.Kleine Heitrak 13 te Asten 8.Kokmeeuwenweg 15 te Heusden 9.Ospelerweg 4 te Heusden 10.Slobeendweg ongenummerd (naast 9) te Heusden 11Tureluurweg 3 te Asten 12Voorste Heusden 21, 23 en ongenummerd te Heusden Daarnaast zijn er een zestal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” is noodzakelijk omdat er bij een nieuwe woning op de locatie Voorste Heusden 21 niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Voorste Heusden. Het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” is noodzakelijk omdat er bij de nieuw te bouwen woningen op de locatie Loverbosch fase 3 niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeerslawaai van de A67 en N279. Ontwerp inzien Inzage van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ontwerpbesluiten is mogelijk via: 1.het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0743BP02023002-OW01. Op de gemeentelijke website vindt u nadere informatie: www.asten.nl/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen. 2.het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Voorste Heusden 21” inclusief bijlagen kunt u inzien www.officiëlebekendmakingen.nl (zie bij deze 'Bekijk documenten'). 3.het ontwerpbesluit “Vaststelling hogere grenswaarden Loverbosch fase 3” inclusief bijlagen kunt u inzien www.officiëlebekendmakingen.nl (zie bij deze 'Bekijk documenten'). Wilt u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend. Zienswijze indienen Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar maken? Dan kunt u binnen bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de openbare stukken.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.