Kennisgeving melding Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, aanleg wadi’s Schoolomgeving Voordeldonk te Asten, gemeente Asten

Bekendmaking voor meldingen in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Asten
  2. Kennisgeving melding Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, aanleg wadi’s Schoolomgeving Voordeldonk te Asten, gemeente Asten

meldingen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Asten een melding ontvangen op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject aanleg wadi’s Schoolomgeving Voordeldonk te Asten gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Asten, sectie C, nummers 4654 en 4847. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding. De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 12 december 2023 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet. Wat houdt het project in? De Basisschool Voordeldonk wordt grootscheeps verbouwd. Op deze locatie komt een Integraal Kind Centrum (IKC) waarin basisschool, peuterwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak komen. Hierbij vinden ook aanpassing in de omgeving plaats, waaronder extra parkeerplaatsen en waterbergingen. Tussen de parkeerplaatsen zijn vier wadi’s voorzien voor de opvang van hemelwater, met mogelijkheid voor (natuur)spelen. Rond de parkeerplaatsen en wadi’s wordt kruidenrijk gras ingeplant en worden diverse nieuwe bomen aangeplant. Het oppervlak van de wadi’s bedraagt circa 2.800 m2. In totaal wordt 2.500 m3 grond ontgraven. Bezwaar Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Secretariaat van de hoor- en adviescommissie Postbus 90151 5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. Voorlopige voorziening Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers, vergunningverlener van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 369 0369. Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-015156 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.