GEMEENTEBLADGemeente Asten - ontwerp omgevingsvergunning, Meerkoetweg 9 te Asten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 30-01-2024

  1. Bekendmakingen Asten
  2. GEMEENTEBLADGemeente Asten – ontwerp omgevingsvergunning, Meerkoetweg 9 te Asten

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan:het afwijken van de bestemming voor het huisvesten van 26 arbeidsmigranten in een bestaande stal en het brandveilig gebruiken van de stal, Meerkoetweg 9 te Asten.Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 26-01-2024 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis bij het KCC. Wilt u stukken komen inzien? Neem dan contact op met het KCC voor het maken van een afspraak.Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten.Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.