GEMEENTEBLADGemeente Asten - geweigerde aanvraag beschikking eerste fase, [ATN01P01168] Asten P 1168

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 13-02-2024

  1. Bekendmakingen Asten
  2. GEMEENTEBLADGemeente Asten – geweigerde aanvraag beschikking eerste fase, [ATN01P01168] Asten P 1168

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het volgende weigeringsbesluit beschikking eerste fase is verzonden op genoemde datum:het tijdelijk afwijken van de bestemming voor het huisvesten van maximaal 94 arbeidsmigranten (mid-stay), 06-02-2024Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 13 februari 2024 gedurende 6 weken digitaal ter inzage. U kunt de documenten online inzien bij deze bekendmaking bij 'Bekijk document'. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage op het gemeentehuis bij het KCC. Wilt u stukken komen inzien? Neem dan contact op met het KCC voor het maken van een afspraak.Tegen het besluit om omgevingsvergunning te verlenen kan, met ingang van de dag na de ter inzage legging van het besluit, gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.