GEMEENTEBLADAangepaste publicatie - Gemeente Asten - ontwerp omgevingsvergunning, Kanaalweg 5 5721MZ Asten, Kanaalweg 6 5721MZ Asten, Kanaalweg 7 5721MZ Asten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Asten

Geplaatst op Lokaalnieuwsasten.nl op: 19-12-2023

  1. Bekendmakingen Asten
  2. GEMEENTEBLADAangepaste publicatie – Gemeente Asten – ontwerp omgevingsvergunning, Kanaalweg 5 5721MZ Asten, Kanaalweg 6 5721MZ Asten, Kanaalweg 7 5721MZ Asten

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid KanaalwegKanaalwegKanaalweg AstenAstenAsten Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente AstenAstenAsten

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan:het betreft een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een bedrijf voor de productie van diervoeders Kanaalweg 5, Kanaalweg 6 en Kanaalweg 7 5721MZ Asten,De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19-12-2023 tot en met 30-01-2024 ter inzage bij de gemeente Asten. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369Een ieder kan tot en met 22-01-2024 datum ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden ingediend.Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2022-5631 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Lokaalnieuwsasten.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Asten. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Asten

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.